AÇIK POZİSYONLAR

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

İşin Kısa Tanımı

• Alanı ile ilgili eğitim-öğretim çalışmalarına katılmak,
• Her türlü değerlendirme materyali, doküman, kaynak ve sınavların hazırlanmasından sorumlu olmak,
• Öğrencilere en iyi şekilde öğretim sunmak ve eğitim kalitesini yükseltmek için gerekli önlemleri almak ve
uygulamak,
• Ders planlarını hazırlamak, öğrenci performans değerlendirmeleri yapmak ve gelişimlerini takip etmek,
• Kurumsal grup eğitimi sorumluluğunu alabilmek,
• Öğrencilerine rehberlik etmek, personel ile koordineli bir şekilde çalışarak istenen sorumlulukları almak ve
görevleri yerine getirmek

Aranılan Nitelikler

• Üniversitelerin İngiliz veya Amerikan Dili Edebiyatı/ İngilizce Öğretmenliği ya da Mütercim Tercümanlık
(İngilizce) bölümlerinden mezun,
• Dershane ve/ veya özel okullarda 2-3 yıl deneyimi olan
• Seviye grubu gözetmeksizin öğrencilerle bire bir ve grup halinde çalışabilecek
• İletişim gücü yüksek
• Başarı odaklı
• Takım çalışmasına yatkın
• Pedagojik formasyon sahibi
• Meb atama sorunu olmayan

Öğrenci Başvuru Formu İş Başvuru Formu