Yaratıcı Drama ile eğitimleriniz artık çok daha keyifli …

Öğrenilen bilginin kalıcılığı ve içselleştirilmesi adına interaktif bir ortamda yaşarak öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz.

 

Yaratıcı Drama ile hızlı bir şekilde gelişim sağlayabileceğiniz konular;

 

DİKSİYON EĞİTİMİ

Amaç

 Diksiyon eğitimi ile etkili ve güzel konuşmayı sağlamak. Sağlıklı bir nefesle akıcı pürüzsüz duru bir ses elde edebilmek.

Çalışma Konu Başlıkları

 • Solunum denetimi
 • Doğru nefes-Doğru ses
 • Diyafram çalışması
 • Ses aygıtları
 • Sesin oluşumu
 • Ses çıkış yolları
 • Ses fırlatma tınılama (sinüs tınısı)
 • Duygusal tonlamalar-vurgu artikülasyon
 • Ses ve nefes açma
 • Etkili konuşma
 • Öyküleme

 

ETKİLİ İLETİŞİM

Amaç

İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri düşüncelerini ve duygusunu veya bilgisini aktardıkları bir süreçtir. Başarılı ve etkili iletişim’ in temel becerilerini öğrenmek. İletişim içinde olduğumuz kişilerle başarılı iletişim kurmak ve hayatımızın tüm alanlarında iletişim belirleyici rolünü pozitif yönde hayatımıza katmak, doğru mesaj alışverişinde bulunmalarına, iletişimde bulundukları kişi ile ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmak. Katılımcıların iletişim becerileri edinmelerini sağlayarak iş ve özel yaşantılarında etkili, uyumlu, çözüm odaklı yaklaşımlarla iş performansını ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak.

 Çalışma Konu Başlıkları

 • Isınma çalışması
 • İletişim nedir?
 • Başlıca iletişim yolları
 • Sözlü ve yazılı iletişim
 • Empati kurma
 • Güven çalışması
 • Pandomina çalışması
 • Beden dilinin kullanımı.
 • Beden dili anlatımı
 • Mimik ve jest kullanımı
 • Hitabet ve ikna çalışması
 • Oturum yönetimi
 • Algıda seçicilik yöntemi

 ETKİN DİNLEME

Amaç

Dinleyerek öğrenme, dikkat toplama yetisini artırmak, dinleyerek karşısındakileri konuşmaya yönlendirmek.

Çalışma Konu Başlıkları

 • Dinleme
 • Dinleme teknikleri.
 • Eleştirel dinleme
 • Dikkatli dinleme
 • Atlayarak dinleme
 • Düşünceden eyleme geçiş süreci çalışması
 • Dinleme ve beden dili tepkileri

ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ

Amaç

Zamanı planlama yönlendirme ve uygulama yetisini artırmak.

Çalışma Konu Başlıkları

 • Hız ve tartım çalışması
 • Planlama uygulama
 • Ritim çalışması
 • Isınma ve uygulamalar
 • Düşünceden eyleme geçiş süreci çalışması

STRES YÖNETİMİ

Amaç

Günlük yaşamın kaçınılmazlarından olan stres duygusunu olumlu yönlendirebilme ve daha zararsız atlatabilme yollarını kazandırmak.

Çalışma Konu Başlıkları

 • Stresin beslendiği kaynaklar
 • Stres doğuşu ve yükselişi
 • Savunma mekanizmaları
 • Stresin sönüşü
 • Stresle başa çıkma yolları
 • Stresle yüzleşme çalışması

 İNSAN İLİŞKİLERİ

Amaç

Kendini tanıyarak, başkaları ile empati kurarak doğru mesajlar alıp verebilmek. Araştırma inceleme gözlem yapma sonuca ulaşma alışkanlıkları edinmek.

Çalışma Konu Başlıkları

 • Özel-Sosyal- Kamusal alanlarımız
 • Empati yolu ile doğru iletişim yolları
 • Güven çalışması
 • Liderlik özellikleri
 • Karakter tahlili
 • Sosyal gözlem yapma sonuç değerlendirme
 • Farkındalık çalışması
 • İçsel yorumlar
 • Dışa vurum çalışması

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Amaç

Karşılaşılan sorunlarda sağduyulu akılcı çözüm yolları aramak. Çeşitli vadelerde çözüm odaklı çalışma yapabilmek.

Çalışma Konu Başlıkları

 • Düşünceden eyleme geçiş süreçleri.
 • Yaratıcı zekanın kullanımı
 • Soğukkanlılık
 • Hazır cevaplılık uygulamaları
 • Kaynağa inmek
 • Empati çalışması
 • Uzmanlık yaklaşımı

GRUP MOTİVASYONU VE TAKIM ÇALIŞMASI

Amaç

Başarının takım ruhu ile gerçekleşeceğine, kendini takımın önemli bir parçası olduğuna inandırmak.

Çalışma Konu Başlıkları

 • Isınma çalışması
 • Takım ruhu oluşturmak
 • Grup içi oyun terapisi
 • Doğaçlama çalışmaları
 • Hazır cevaplılık
 • Düşünceden eyleme geçiş süreci çalışması
 • Güven çalışması