Wechsler Intelligence Scale for Children

Wisc-R Zeka Testi Nedir  ?

Wisc-R Zeka Testi ; 6-16 yaş grubuna 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 adet testten oluşan  bireyin sözel ve performans testlerinin sonuçları ile bireyin Q zeka seviyesini belirlemede kullanılan geçerliliği ve güvenliği olan bir test modelidir.

Q seviyesinin ölçülmesi profesyonel bir Wisc-R Zeka Testi Uygulayıcı Uzmanlığı gerektirmektedir. Q zeka seviyesi testi sonucunda uzmanın eline bir data ulaşır ve bireyin zekası saptanır.

Wisc-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi Program Amacı 

WISC-R Zeka Testi Sertifika Programı ile farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara WISC-R zeka testi eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu eğitim; katılımcılara WISC-R zeka testini uygulama, sonuçlarını değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Wisc-R Zeka Testi Sertifika programı ile uzmanlar, bu test hakkında tüm teknik ve pratik bilgileri doğrudan öğrenirler, ve uygularlar.

 

Eğitim Süresi : 100 Saat – 30 Gün

Eğitim Sistemi : Uzaktan Eğitim

Sınav : Online

Sertifika : WISC R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi