Envanterler bireylerin kişilik özellikleri ya da yetkinlikleri itibariyle pozisyona uygunluklarının ya da potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan psikometrik araçlardır.

Neden Ölçme ve Değerlendirme İhtiyacı Duyarız?

Her insan karar verirken taraf olmaya meyillidir. Oysa insana dair vereceğimiz kararlar subjektiflikten mümkün olduğunca uzak objektif olmalıdır.

Envanterleri Nerelerde Kullanabilirsiniz? 

 • Kariyer Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • İşe Alma ve Yerleştirme

Test ve envanter Farkı Nedir?         

Testler, yanıtlayıcıların “maksimum performansını” ölçmeye odaklanır. Dolayısıyla, testlerde yer alan sorular doğru ya da yanlış yanıtları olan sorulardır.

Envanterler ise yanıtlayıcıların “ tipik performansını” ölçmeye odaklanır. Dolayısıyla, envanterlerde yer alan ifadeler yanıtlayıcının tipik davranışlarını belirlemeye yönelik hazırlanır, ifadelerin doğru ya da yanlış yanıtları bulunmamaktadır.

Kişilik ve Yetkinlik Envanterleri Farkı

Kişilik Envanteri;

 • Bireyin uzun vadede tutarlılık gösteren özelliklerini değerlendirir.
 • Yetkinliklerin temelinde yatan kişilik özelliklerini değerlendirir. Bireyin ilgili yetkinliğe ait davranışları sergileme sıklığını göstermez.
 • 360 derece kullanıma uygun değildir.

Yetkinlik Envanteri;

 • Bireylerin pozisyonunun gerektirdiği yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır.
 • Üstün performansla ilişkili davranışsal özellikleri ölçmeye yöneliktir.
 • Doğrudan yetkinliğin gerektirdiği davranışları değerlendirir.
 • Kişilik envanterlerine göre iş performansını açıklama gücü daha fazladır.

 

Eleman temininde ya da masanın diğer tarafında iş arayışında iseniz, doğru tercihlerde bulunmak ve ilk tercih olmak için mutlaka envanterlerden destek alınız

Hemen Başvurun

ADINIZ SOYADINIZ

TELEFON

EMAIL

MESAJINIZ