İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri düşüncelerini ve duygusunu veya bilgisini aktardıkları bir süreçtir.

 

Bu eğitimde amaç;

 • Başarılı ve etkili iletişimin temel becerilerini öğrenmek
 • İletişim içinde olduğumuz kişilerle başarılı iletişim kurmak
 • Tüm yaşam alanımızda iletişimin belirleyici rolünü pozitif yönde hayatımıza katmak
 • Doğru mesaj alışverişinde bulunmak
 • İletişimde bulunduğumuz kişi ile ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmak.
 • Katılımcıların iletişim becerileri edinmelerini sağlayarak iş ve özel yaşantılarında etkili, uyumlu, çözüm odaklı yaklaşımlarla iş performansını ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak.

 Çalışma Konu Başlıkları

 • Isınma çalışması
 • İletişim nedir?
 • Başlıca iletişim yolları
 • Sözlü ve yazılı iletişim
 • Empati kurma
 • Güven çalışması
 • Pandomina çalışması
 • Beden dilinin kullanımı.
 • Beden dili anlatımı
 • Mimik ve jest kullanımı
 • Hitabet ve ikna çalışması
 • Oturum yönetimi
 • Algıda seçicilik yöntemi