Eğitimler;

– Başlangıç, orta öncesi ve orta seviyeden oluşmaktadır.
– Hafta içi 6 saat olarak düzenlenmektedir.
– Katılımcılar yaş ve seviye ihtiyaçları dikkate alınarak ayrı ayrı gruplandırılır.

Başlanıç Seviyesi; 6 saat x 18 hafta = 108 saat
Orta Öncesi Seviye; 6 saat x 16 hafta = 96 saat
Orta Seviye; 6 saat x 18 hafta = 108 saat

Seviye bitirme ve kurs bitirme sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır. Seviye bitirme sınavında başarılı olanlar bir üst seviyeye devam ederler. Kurs bitirme sınavında başarı gösterenlere MEB onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.