Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi büyük bir öneme sahiptir. İnsan Kaynakları alanında kurumlarda yapılan çalışmaların başarısı aynı zamanda yönetim kademelerinde bulunan çalışanlarında iyi bir İnsan Kaynakları Yöneticisi olması ile sağlanabilir.

Be nedenle bu eğitim ile hem alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak çalışabilecek, yaratıcı, yenilikçi insan kaynakları uzmanları yetiştirmeyi hem de tüm yöneticilerin aynı zamanda iyi bir İnsan Kaynakları Yöneticisi olmasını amaçlamaktayız.

Eğitim içeriğimiz aşağıdaki ana konu başlıkları altında şekillendirilmektedir.

Modül 1- İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Giriş, Tanımı, Stratejik Önemi ve Çevresel Faktörler
Modül 2- İş Analizi, Görev Tanımları ve Yetkinlikler
Modül 3- İnsan Kaynakları Planlaması ve İşe Alım
Modül 4- Eğitim ve Geliştirme
Modül 5- Performans Yönetimi
Modül 6- Kariyer Yönetimi
Modül 7- İş Değerleme
Modül 8- Ücret Yönetimi
Modül 9- İş Sağlığı ve Güvenliği
Modül 10- İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları

Kimler Katılabilir?

– İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler,
– Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışan İK uzmanları,
– Şirketlerin bölüm, departman ve ekip yöneticileri,
– Şirket sahipleri ve yönetici adayları, orta düzey yöneticiler
– Kariyer hedefi İK alanında çalışmak olan yeni mezunlar
– IK alanına kariyer geçişi yapmayı hedefleyen profesyoneller.