Neden Eğitim Koçluğu?

Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir.

Koçluk öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitim koçu ne yapar?

Ben ne istiyorum?

Ben neler yapabilirim?

Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?

Ben nerede olmak istiyorum?

Sorularına öğrenciyle birlikte cevap bulmaya çalışır. Öğrenciyi kendi gündeminde tutar. Öğrencilerin ailesi, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlemesine yardım eder. Öğrencilerin zaman kullanım becerilerini geliştirir. Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar. Öğrencilerin öz güven ve öz saygı geliştirmesine destek olur.

 

Kimler eğitim koçu ile çalışır?

Eğitim hayatına devam eden ve bu hizmeti kendi talebiyle almak isteyen 13-21 yaş arası öğrenciler için uygundur. Bu nedenle koçluk sistemi çerçevesinde yapılacak çalışmalar;

 • Sınavlara hazırlanan kendisini stres altında hisseden öğrenciler
 • Sınav esnasında çok heyecanlanarak bildiklerini unutan öğrenciler
 • Sınavlardan korkan öğrenciler
 • Sınavı kazanamayacağım endişesini taşıyan öğrenciler
 • Ders çalışma esnasında zihnini derse odaklamada zorlanan öğrenciler
 • Gelecekte hangi mesleğin kendisine daha uygun olduğunu tespit edememiş öğrenciler
 • Ders çalışma yöntemini bilemeyen öğrenciler
 • Ders çalışmayı erteleyen öğrenciler
 • Ders çalışırken bunalan öğrenciler
 • Çalıştıkları dersleri hafızalarında tutamayan öğrenciler
 • Planlı programlı çalışmayan öğrenciler
 • Özgüven sorunu yaşayan öğrenciler
 • Ailesinden korkan öğrenciler
 • Başarısız olacağından korkan öğrenciler

Öğrenciler neden koçluğa ihtiyaç duyar?

Farkındalıklarını artırarak yetenekli olduğu alanları saptamak ve uygun mesleği seçebilmek

Hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik eyleme geçebilmek

Öğrenmenin kendilerine uygun yöntemini bularak okul başarısını artırmak

Öğrendiği teknikleri uygulayarak sınav başarısını artırmak

Odaklanma ve konsantrasyon düzeyini artırmak için öğrenmek için koçluğa ihtiyaç duyarlar.

Öğrenciler koçluk çalışması sayesinde neler elde edebilir?

 • Öğrencilerin kendilerine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesi ve içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır, kısa vadede uygulanır hale getirir
 • Öğrencilerin kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenirler.
 • Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır. Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratılır. Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
 • Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü gelişimleri desteklenir.
 • Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler. Motivasyonları artar.
 • Öğrenme kolaylaşır, öğrenciler öğrenmeyi severler.
 • Amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.
 • Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir.
 • Zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar.

Koçluğun temel inanışları

 • Kimse yanlış ya da hatalı değildir.
 • Kişi ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahiptir. Her davranışın altında iyi bir niyet yatar.
 • Eğer cevabı beğenmediysen başka bir şey denemelisin. Kişi bulunduğu şartlar içinde verebileceği en iyi kararı verir.
 • Başarısızlık yoktur geri bildirim vardır.
 • Dünya için mümkünse benim için de mümkündür bu sadece “ nasıl” ı bulma meselesidir.

Koçluk süreci nasıl işler?

 • Koçluk sistemi ile ilgili tüm öğrenciler bilgi sahibidir.
 • Koçluk hizmetini kendi talebiyle almak isteyen 11-25 yaş arası öğrenciler ilgili rehber öğretmenine başvurur.
 • 5 – 12. sınıf düzeylerinde bire bir koçluk hizmeti verilir.
 • Öğrenci ile birlikte kaç aylık program uygulanacağı belirlenir. (En az · 3 en fazla 10 aylık bir programdır.)
 • Bu görüşmelerin hangi günlerde, ne kadar sıklıkla yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir (Haftada 1 / 15 günde bir görüşmeler şeklinde.)
 • Kurumda ya da outdoor ortamda gerçekleştirilir Görüşmelerin süresi 60 – 90 dakikadır.
 • Eğitim koçu ; hizmet kalitesi için aynı anda en fazla 10-20 öğrenciye koçluk yapmalıdır. Ailenin bilgisi, ilgisi, koordinasyonu önemlidir.
 • Öğrenci ile yapılan paylaşımlar, yaşam tehditi oluşturan durumlar hariç, aile ile ya da okul ile hiçbir şekilde paylaşılmaz.
 • Hangi konuların çalışma kapsamında olduğu ve sonuçları aile ile paylaşılır. Herkes neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağını sürecin başında öğrenir.
 • Bir psikolog tarafından çalışılması gerekilen konular uzmana bırakılır Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konular kaygı ve stres yüksek düzeyde Eğitim Koçu tarafından çalışılır
 • Öğrencilerin hedeflerini netleştirmesine yardım edilir Hedefler için stratejiler ve eylem planları belirlenir.
 • Bir sonraki görüşmede yapılan çalışmalar değerlendirilir.

Eğitim koçu hangi konular üzerinde çalışır?

Öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar

Öğrencinin başarı ve devam durumu ile ilgilenmek,

Öğrenci ile beraber başarısını ve sosyal uyumunu arttırmaya yönelik çalışmalar,

Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda sosyal gelişimine destek vermek,

Öğrencinin motive olmasına ve yardımcı olmak olarak özetlenebilir.

ADINIZ SOYADINIZ

TELEFON

EMAIL

MESAJINIZ