American Global Kids English-Global English Learning for Kids

Global Online Academy’nin içinde yer alan Global English Learning for kids – American Global Kids English serisi, son bilimsel araştırmaların ışığında hazırlanmış olup, içinde son yaklaşım ve teknolojiyi barındırmaktadır.

American Global Kids English serisi bir ders kitabı, bir video, bir bilgisayar destekli İngilizce öğretim programı değil, zengin içeriği ve en modern formatıyla web ortamında İnteraktif bir Online Uygulamalı İngilizce konuşturma sistemidir. Bu sistemde öğretmen öğreten değil, sistemi kullanan bir yönetmen, sınıf bir tiyatro sahnesi ve çocuklar da oyuncudur.

Global Kids serisi Türkiye için uyarlanırken, çocuklarımızın okuldaki başarısını yükseltmek amacıyla, MEB müfredatı eklemlenmiştir.

Global Kids ile çocuklar bir ders boyunca yapılan tüm etkinliklere %90 oranında aktif olarak katılmakta, şarkı söylemekte, aktivitelerde bizzat yer almakta, karakterlerin yerine geçerek (Role-play) canlandırma yapmakta, sınıfta not alan pasif dinleyiciden öğrenim sürecine aktif olarak katılan öğrenci-bireylere dönüşmektedirler. Öğrencinin hafızası ister görsel, ister işitsel, ister kinestetik olsun, Global Kids multi medya ağırlıklı içeriği sayesinde tüm öğrenme biçimlerine (V.A.K.) hitap etmekte ve öğrenilen dilde kullanıma yönelik kalıcı bir altyapı oluşturmaktadır.

American Global Kids English ile çocuklar, İngilizcede İnteraktif beceri etkinlikleriyle konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik kalıcı bir altyapı oluşturmakta, bu sayede yetişkin olduklarında bu dili akıcı konuşmakta ve konuşulanı anında algılamaktadırlar. Ayrıca ülkemiz insanında İngilizce konuşmada en sık rastlanılan çekingenlik sorununu da ileride yaşamamaktadırlar.

Global Kids içeriği ve karakterleri çocuklar tarafından çok sevilmekte ve bu da başarıyı beraberinde getirmektedir.

American Global Kids English çocuklara yönelik İngilizce öğretiminde olağanüstü bir çözümdür. Bugüne kadar, özellikle özel okullar tarafından ciddi kaynak ve zaman ayrılmasına rağmen, sınırlı sayıda özel okul hariç, bu konuda ciddi bir başarı söz konusu değildir. Global Kids uygulamalı İngilizce konuşturma sistemini programlarına dahil eden eğitim kurumlarının öğrencileri, istisnasız, Uluslararası eğitim kurumlarının öğrencilerini ulaştırdıkları bilgi ve beceri seviyesine kesin olarak ulaşmaktadırlar.

Neden American Global Kids English?

• Birçok bilimsel araştırmanın vardığı sonuç:

• Küçük yaşta akıcı konuşma ve konuşulanı rahatça anlamaya yönelik İngilizce eğitimi için “metot” katılığı değil “yaklaşım” esnekliği;

• Dünyada bugüne kadar küçük yaşta İngilizce öğretimine yönelik uygulanagelen sistem, metot, kitap ve yaklaşımların pek de yeterli olamadığı gerçeği;

• Global Teaching Systems tarafından hazırlanan Global Kids’in küçük yaşta İngilizce öğrenimine çözüm yolunda en yeni yaklaşımla hazırlanmış olması:

Skills-based Learning Approach! (Beceriye dayalı öğrenim yaklaşımı)

Devamını okumak için Tıklayınız?

http://hulyagurdamar.com/wp-content/uploads/2016/05/Neden-Global-Kids1.pdf

Modern yaklaşımın etkin İngilizce öğretim sistemi

Global English Learning for Kids – American Global KidsEnglish çocuklara İngilizce öğretmek için çağdaş pedagojik yaklaşımları modern teknolojinin olanaklarıyla bağdaştıran bir Uygulamalı İngilizce konuşturma sistemidir.

Bilindiği üzere, küçük yaşta İngilizce öğretimi yetişkinlere göre farklılık arz etmektedir. Yaş grubunun yaşantısına uygun olarak şarkılar, masallar, oyunlarla bezeli İngilizce içeriği, video, animasyon ve eğlenceli etkinliklerle modern dil öğretimi yaklaşımlarının ışığında sunularak öğretim çalışmaları yürütülmelidir. Ancak böylesi bir içeriği etkin ve eğlenceli bir biçimde sunmak için dikkatli bir planlama yapmak, yaratıcı etkinlikler hazırlamak ve bunu yüksek teknoloji ortamında sunmak gerekmektedir. Çocuklarımızın sağlıklı bir yabancı dil öğrenimi için bu yaklaşım elzemdir. İçeriğin sunulduğu biçimin çocuklar tarafından sevilmesi ve benimsenmesi son derece önemlidir.

American Global Kids English İngilizce öğretim sistemi, tüm bu hususların göz önüne alındığı ve özel uzmanlık gerektiren uzun çalışmalar neticesine ortaya çıkmıştır.Bu sistemde öğrenciler bir ders saati boyunca en az %90 oranında öğrenim sürecine dahil olmaktadırlar.

Kimi kurumlar küçük yaş grubuna İngilizce öğretimi konusunda tecrübeli öğretmen bulamamakta ve bu gruplarla başarı elde etmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Global Kids küçük yaşta İngilizce öğretimine kurumsal bir çözüm getirmektedir. Sistemin sınıfta öğretmen tarafından kullanımı son derece kolay ve keyiflidir. Türkiye’deki partnerlerimizin isteği doğrultusunda, Türkiye MEB müfredatı da platforma eklemlenmiş; böylece ilk ve orta öğretimde eğitim alan çocukların okul başarısında etkili olması sağlanmıştır.

Uygulamalı İngilizce konuşturma sisteminde sınıf bir tiyatro sahnesi, öğretmen yönetmen ve öğrenciler de oyuncudur. Çocuklar İngilizce derslerinde şarkı söyleyerek, oyunlar oynayarak, bizzat video bölümlerindeki karakterlerin yerine geçerek (‘role play’) klasik öğretimin pasif dinleyiciliğinden öğrendiği yabancı dili etkin kullanan öğrenci-bireylere dönüşmektedirler. Kelime ve cümle yapılarını öğrenmekle kalmayıp dili kullanmayı, yani İngilizce konuşup yazabilmeyi öğrenmekte, konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik kalıcı bir altyapı oluşturmaktadırlar.

Böyle bir temele sahip çocuklar, ileride Fransızca ve İspanyolca gibi Avrupa dilllerini de daha çabuk öğrenmekte, yetişkin olduklarında konuşmada tutukluk yaşamamaktadırlar. Ama en önemlisi öğrencilerAmerican Global Kids English sistemi ile Uluslararası eğitim kurumlarının öğrencilerini ulaştırdıkları bilgi ve beceri seviyesine ulaşmakta, başarının anahtarını erken yaşta yakalamış olmaktadırlar.

Global Kids serisinin ilk bölümü (Part A) 10 ünite ve 2 tekrar ünitesi olmak üzere 12 üniteden oluşmaktadır:

—– İlk 6 ünitenin her biri 6 ders saatinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır. İkinci 6 ünitenin her biri 9 ders saatinde tamamlanmaktadır. Toplamda 90 ders saati. (Haftada bir gün 3 ders saati veya haftada 2 gün 6 ders saati olarak planlama yapılabilir. Haftalık ders saatleri arttırılarak daha kısa sürede tamamlanacak şekilde planlama yapmak mümkün.)

Bu önerilen saatler genel olup sınıftaki öğrenci sayısının azlığı ve kalabalıklığına göre fazlalaştırılabilir. (Fazladan birkaç hafta programlanabilir). Önemli olan belli saatte bitirme zorunluluğu değil, öğrencilerin tamamının öğretilenleri hazmetmesidir.

Global Teaching Systems International

One International Place

100 Oliver Street

Boston, MA 02110

info@global-elts.tk

Global Kids serisinin ilk bölümü, yaş grubu olarak İlkokul 2, İlkokul 3, İlkokul 4 öğrencilerine yönelik İngilizce öğretiminde olağanüstü başarılı bir çözümdür.

Yurt dışında hazırlanmış olmasına rağmen, ülkemize göre uyarlanırken, çocukların okullarında İngilizce derslerindeki başarılarını arttırmak için, bu sınıfların MEB müfredatı daAmerican Global Kids English sistemine eklemlenmiştir.

Global Kids serisinin ilk bölümünü tamamlayan öğrenciler, aynı zamanda İngilizce bilgi ve becerilerini Common European Framework (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) A1, devamında A2 seviyesine yükseltmiş olmaktadırlar.

America Global Kids English sistemi eksiksiz, dersle ilgili her şey düşünülmüş ve önceden hazırlanmış bir çözümdür. Onun için sınıfta uygulaması kolaydır. Sınıfta İnternet bağlantılı bir bilgisayar ( laptop) ve projeksiyon, (akıllı tahta veya televizyon) olması yeterlidir. Sınıfta sıra, masa ve sandalye yerine çocukların ders boyunca dikkatlerinin dağılmasını önleyen dinamik oturma sistemleri kullanılmaktadır. Çocuklar sınıfta rahat hareket etmekte, yerinden kalkıp hemen canlandırma yapabilmekte veya canlandırmaya katılmaktadırlar. American Global Kids English sisteminde, sınıf bir tiyatro sahnesi, öğrenciler oyuncu, öğretmen ise öğreten değil, sistemi uygulayan yönetmendir.

Bu sistemi kullanacak öğretmene ders uygulaması ile ilgili tarafımızdan ayrıntılı eğitim verilmektedir. Ayrıca elinin altında bulunması için genel “Adım adım kullanım kılavuzu” ve her dersin işleyişiyle ilgili ayrıntılı öğretmen notları hazırlanmıştır.

Öğrencilerin derste kullanacağı materyaller (Flashcard, handout, worksheet, notlar) basılacak şekilde hazırlanmıştır. Bu materyaller iki gruba ayrılmaktadır:

1. Tüm derslerde ortak kullanılacak olanlar.

2. Sadece ilgili derste kullanılacak olanlar

Global Kids serisinin ilk bölümü (Part A) 10 ünite ve 2 tekrar ünitesi olmak üzere 12 üniteden oluşmaktadır:

—– İlk 6 ünitenin her biri 6 ders saatinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır. İkinci 6 ünitenin her biri 9 ders saatinde tamamlanmaktadır. Toplamda 90 ders saati. (Haftada bir gün 3 ders saati veya haftada 2 gün 6 ders saati olarak planlama yapılabilir. Haftalık ders saatleri arttırılarak daha kısa sürede tamamlanacak şekilde planlama yapmak mümkün.)

Bu önerilen saatler genel olup sınıftaki öğrenci sayısının azlığı ve kalabalıklığına göre fazlalaştırılabilir. (Fazladan birkaç hafta programlanabilir). Önemli olan belli saatte bitirme zorunluluğu değil, öğrencilerin öğretilenlerin tamamını hazmetmesidir.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz