Amaç

Günlük yaşamın kaçınılmazlarından olan stres duygusunu olumlu yönlendirebilme ve daha zararsız atlatabilme yollarını kazandırmak.

Çalışma Konu Başlıkları

 Stresin beslendiği kaynaklar
 Stres doğuşu ve yükselişi
 Savunma mekanizmaları
 Stresin sönüşü
 Stresle başa çıkma yolları
 Stresle yüzleşme çalışması