Küçük yaş gruplarındaki çocuklar ile yapılan derslerde, çocuklar ders boyunca yapılan tüm etkinliklere %90 oranında aktif olarak katılmakta, şarkılar söylemekte, aktivitelerde bizzat yer almakta, karakterlerin yerine geçerek (Role-play) canlandırma yapmakta, sınıfta not alan pasif dinleyiciden öğrenim sürecine aktif olarak katılan öğrenci-bireylere dönüşmektedirler. Öğrencinin hafızası ister görsel, ister işitsel, ister kinestetik olsun, multi medya ağırlıklı içeriği sayesinde tüm öğrenme biçimlerine hitap etmekte ve öğrenilen dilde kullanıma yönelik kalıcı bir altyapı oluşturmaktadır.